دیـدار با بچه های آسمـان

به گزارش گیگابلاگ، حسن حسن زاده ـ خبرنگار: نهالی را که یک روز خیّر دلسوز سبزواری بر زمین کاشت، اکنون به درختی پر برگ و بار تبدیل شده است.

دیـدار با بچه های آسمـان

جاده پر پیچ و خم از دل لواسان می گذرد و در 2 کیلومتری روستای خوش و آب و هوای فشم به مؤسسه بچه های آسمان کامران فشم می رسد. جایی که بیش از 2 دهه، خانه امن 180 معلول پسر بالای 14 سال است. آسایشگاهی که قصه تأسیسش، داستان مهربانی و عشق بی انتها پدری است به فرزند معلولش. وقتی کامران با وجود کوشش های پدرش از جهان رفت، ولی الله نقابی بنیانگذار مؤسسه بچه های آسمان، همه عشق و محبتش را به پای معلولان بی سرپرست و کم بضاعت شهر ریخت. تأسیس آسایشگاه فشم، نخستین گام بود و پس از آن، مرکز نگهداری از بچه ها معلول در بلوار میرداماد و مرکز نگهداری از معلولان اعصاب و روان مهرشهر کرج نیز خیلی زود پا گرفت. در این گزارش، سری به آسایشگاه معلولان پسر بالای 14 سال فشم زدیم و در گفت وگو با مددجویان، کارکنان و مادریاران دلسوز این مؤسسه خیریه مردمی، از حال و هوای بچه های آسمان گزارشی تهیه کردیم که در ادامه می خوانید.

قصه یک عشق بی انتها17 سال است چهارشنبه ها وعده دارد با عباس. 17 سال روی همین پلکان باریک آسایشگاه تکیه می دهد به دیوار پشت سر و جگرگوشه اش را در آغوش می گیرد. وقتی هنوز آفتاب از پشت کوه های البرز سر نزده، پیرمرد با یک عصای چوبی، از دورترین نقطه شهر از راه رسیده است. از جایی نزدیک جاده ساوه. آنقدر به انتظار می نشیند تا پلک های عباس از هم باز گردد و مانند همه چهارشنبه ها، پسر را در آغوش بگیرد و بر پیشانی اش بوسه بزند. عباس هم سر روی آن شانه های آشنا می گذارد و در گوش پدر زمزمه می نماید. پدر و پسر از روی پلکان آسایشگاه، به عبور خودروهایی که بی وقفه از خیابان پیش رو می گذرند، خیره می مانند تا بار دیگر آفتاب پشت کوه های البرز پنهان گردد. در مؤسسه توانبخشی بچه های آسمان کامران که ویژه نگهداری از پسران بالای 14 سال است، تنها تعداد کمی از بچه ها سرپرست دارند. اگرچه مسئولان این مرکز، به پشتوانه یاری های خیّران و همراهی مردم، هزینه های نگهداری از معلولان بی سرپرست آسایشگاه را تأمین می نمایند، اما معلولانی که سرپرست دارند نیز از مهربانی و نیت خیر مردم بی نصیب نمی مانند. محمود پاک نهاد پدر عباس می گوید: یک دختر و 2 پسر دیگر هم دارم اما عباس، جان من است. نمی توانستم هزینه های نگهداری از او را فراهم کنم و اکنون 18 سال است که عباس دور از من در فشم زندگی می نماید. اما خیالم آسوده است. مسئولان مرکز از من هزینه ای نمی گیرند و مادریاران نیز به دلسوزی از آنها پرستاری می نمایند. اما من به شوق آغوش عباس تا روزی که عمر دارم به دیدارش می آیم. پلکان اصلی مرکز به سالن طبقه اول می رسد. پیش از ورود به آسایشگاه، یاسر که از روی تخت فلزی اش، به رفت وآمد ماشین ها خیره شده، برای مان دست تکان می دهد. 20 سال است که مهمان مرکز بچه های آسمان است. یاسر با انگشت لباس مشکی اش را نشان می دهد و نیم نگاهی به موکب بیرون آسایشگاه می اندازد. یکی از مادریاران می گوید: یاسر از ما می خواهد هر روز غروب تختش را از آسایشگاه بیرون بیاوریم تا به رفت وآمد ماشین ها خیره گردد. از وقتی ماه محرم از راه رسیده، لباس مشکی پوشیده، از تماشای چای دادن کارکنان مرکز به عزاداران حسینی لذت می برد و زیر لب دعا می خواند.

 • یک تخت فاصله تا ورزشگاه آزادی

  با گذر از راهرو طبقه اول، وارد آسایشگاه معلولان حمایت پذیر می شویم. محلی که به نگهداری از معلولان جسمی ـ ذهنی اختصاص دارد. وقت صرف غذاست و مادریاران کنار تخت های فلزی مشغول رسیدگی به بچه ها هستند. در این بخش، هر روز 5 مادریار بچه ها را تر و خشک می نمایند. عیسی قبادی مسئول فنی مرکز می گوید: بخش ایزوله به معلولان حمایت پذیر اختصاص دارد. یعنی بچه هایی که احتیاج به حمایت کامل دارند و به جز یکی دو نفر، بقیه آنها در تست هوش، نمره زیر 25 گرفته اند. یکی از مهم ترین خدمات مرکز برای بچه های حمایت پذیر، کوشش برای بهبود مهارت های جسمی و حرکتی آنها با کاردرمانی است؛ اینکه بتوانند خودشان آب و غذا بخورند و... در گوشه ای از سالن آسایشگاه، محمد از فاصله دور برای مان دست تکان می دهد. یک پرچم مشکی روی سقف بالای سرش نصب شده و کنار تختش نیز پر شده از عکس هایش با بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس. 18 سال است در آسایشگاه بچه های آسمان فشم زندگی می نماید و در همه این سال ها، بازی های تیم محبوبش را از قاب تلویزیون آسایشگاه دنبال نموده است. یکی از مادریاران جلو می آید و می گوید: هیچ وقت پرچم قرمز بالای سرش از او دور نمی گردد، مگر وقتی محرم از راه برسد. وقت عزاداری که می گردد، محمد از ما می خواهد پرچم قرمز را با یک پرچم مشکی عوض کنیم. محمد لبخندی می زند و می گوید: سال جاری هم پرسپولیس قهرمان می گردد. سپس عکس های کنار تخت را نشان می دهد و انگار که دوباره از شوق دیدار با بازیکنان محبوبش لبریز شده است، می گوید: بازی های پرسپولیس را از تلویزیون می بینم. سال جاری، هم قهرمان می شویم و هم استقلال را می بریم. از تخت کوچک محمد که برایش جهانیی پر از امید و آرزو است، فاصله می گیریم. قبادی از دیگر خدمات اثرگذار مرکز به معلولان حمایت پذیر می گوید: خدمات روان شناسی، گفتاردرمانی و کاردرمانی برای همه بخش ها وجود دارد، اما در این بخش به شکل ویژه ای کوشش می کنیم بچه ها حداقل توانایی لازم را برای نشستن، راه رفتن و غذا خوردن به دست آورده و آن را حفظ نمایند.

 • نوحه خوانی آقا کریم برای بچه های آسایشگاه

  با گذر از پلکان باریک انتهای راهرو، به طبقه دوم ساختمان مؤسسه بچه های آسمان کامران و بخش نگهداری از معلولان تربیت پذیر و آموزش پذیر می رسیم. جایی که 20 مددجوی دیگر مرکز، در یکی از آسایشگاه های ویژه این بخش، خدمات دریافت می نمایند. وارد آسایشگاه که می شویم، همگی روی تخت هایی که با فاصله مشخص کنار هم ردیف شده، نشسته اند. بچه ها به مناسبت فرارسیدن محرم، مشکی پوشیده اند. کریم در گوشه ای از آسایشگاه ایستاده و این مصرع کوتاه از نوحه را بلند بلند می خواند: ای قاسم گلگون کفن... چند نفری از بچه های آسایشگاه نیز او را با زمزمه کردن همراهی می نمایند. کریم هم مانند دیگر معلولان مرکز، سال هاست مهمان آسایشگاه بچه های آسمان است. نوحه خوانی اش که به انتها می رسد، جلو می آید و می گوید: هرگز اجازه ندهید که رفتار دیگران، آرامش درونی شما را بر هم بزند. کریم چند باری این جمله را پشت سر هم تکرار می نماید و از آسایشگاه بیرون می رود. قبادی که به عنوان روان شناس نیز در مؤسسه بچه های آسمان فعالیت می نماید، می گوید: کریم، خواندن و نوشتن را در این آسایشگاه یاد گرفته. جمله ای را که تکرار می نماید هم در جلسات مشاوره روان شناسی از حفظ نموده است. معلولانی که در این بخش نگهداری می شوند، توانایی انجام کارهای شخصی خود مانند غذا خوردن، حمام کردن، لباس پوشیدن و... را دارند و ما کوشش می کنیم با جلسات کاردرمانی ذهنی، گفتاردرمانی، روان شناسی و... به رشد توانایی های شان یاری کنیم. از مقابل تخت مانی که 3 سال است مهمان آسایشگاه شده و در همین مدت کم توانسته با کوشش کارکنان مرکز، نوشتن را یاد بگیرد، عبور نموده و وارد اتاق پرستاری می شویم. مرتضی شعبانی نسب که چند سالی است پرستار بچه های آسمان شده، می گوید: در هر شیفت کاری، 3 پرستار و یک پزشک در مرکز حضور دارند. پرستاران هم بر اساس دستورات پزشک، اقدامات دارویی و پرستاری مانند شیوه نگهداری، پانسمان زخم ها، رسیدگی به معلولانی که مستعد تشنج هستند و... را برای مددجویان انجام می دهند.

 • به برکت همراهی مردم نیکوکار

  نمودارهایی که روی دیوار اتاق روان شناسی نصب شده، از نظارت کامل مسئولان مرکز به وضعیت جسمی و ذهنی معلولان خبر می دهد. میز کوچک و جایگاه مقابل آن در همه این سال ها، محل مشاوره روان شناس مرکز با بچه های آسمان بوده است. جایی که توانایی ها، انگیزه ها، امیدها و آرزوهای شان زیر ذره بین قرار گرفته است. قبادی، نمودار روی دیوار را نشان می دهد و می گوید: خدمات رسانی مناسب به مددجویان ممکن نمی گردد مگر با شناسایی دقیق احتیاجها و توانایی هایشان. با آنالیز های اجرا شده، 74 نفر از بچه های مرکز در گروه حمایت پذیر، 72 نفر در گروه تربیت پذیر و 34 نفر نیز در گروه آموزش پذیر طبقه بندی شده اند. گروه نخست، معلولانی هستند که احتیاج به حمایت کامل مادریاران مانند آموزش غذا خوردن و... دارند. بچه های گروه تربیت پذیر، توانایی کارهای شخصی شان را دارند و در نهایت برای معلولان گروه آموزش پذیر، آموزش مهارت هایی مانند خواندن، نوشتن، آموزش هنرهای دستی ساده و... را در نظر گرفته ایم. روی دیوار اتاق روان شناسی، عکس هایی از حضور مددجویان مرکز در دل طبیعت شمال کشور، سالن های کنسرت، استخر و... دیده می گردد. اردوها و تفریحاتی که جز با همراهی خیّران امکان پذیر نیست. حرف مشارکت های مردمی که می گردد، پروانه عظیمی مسئول مشارکت های مردمی بچه های آسمان مرکز فشم می گوید: یاری های مردمی به 2 روش نقدی و غیرنقدی به دست ما می رسد. یاری های غیرنقدی خیّران و مردم دلسوز هم صرف تهیه مایحتاج روز آسایشگاه شامل موادغذایی، بهداشتی و... می گردد. از طرفی در مناسبت های مختلف سال مانند شب های یلدا، عید نوروز، محرم و... بازارچه هایی برای فروش محصولات تولیدی معلولان آموزش پذیر مرکز در همین محل راه اندازی می کنیم و خیّران هم با خرید از بازارچه ها در تأمین احتیاجهای مرکز، همراهی مان می نمایند.

 • قصه های بی انتها

  اما بخش کاردرمانی ذهنی در طبقه سوم مؤسسه بچه های آسمان، نتیجه کوشش بی وقفه و دلسوزانه کارکنان مرکز را آشکار می نماید. سفال های رنگارنگی که در قفسه های گوشه اتاق ردیف شده، نقاشی ها و دست نوشته هایی که همگی کار دست معلولان آموزش پذیر مرکز است، تنها گوشه ای از زحمات مددکاران بچه های آسمان را به نمایش می گذارد. 7، 8 نفری از معلولان آموزش پذیر، دور میز مرکز اتاق نشسته و هرکدام مشغول کاری هستند. یکی تصویر جنگلی پردار و درخت را روی کاغذ نقاشی می آورد و دیگری مشغول خواندن کتاب است. هوشنگ که 5 سال است مهمان آسایشگاه بچه های آسمان است، با صدای بلند برای بچه ها کتاب می خواند. انگشت اشاره اش روی خطوط کتاب به آرامی از کلمه ای به کلمه دیگر می لغزد و چند صفحه ای از کتاب داستان های بی انتها را به گوش دوستانش می رساند. مانند هوشنگ که خواندن را در همین مرکز یاد گرفته، معلولان بسیاری در همه این سال ها استعدادها و توانایی های هرچند اندک خود را شناخته و پرورش داده اند. قبادی می گوید: پس از تست هوش، بازتوانی معلولان را در دستور کار قرار می دهیم. حتی موردی داشتیم که از به زبان آوردن اسمش ناتوان بود. آنقدر از حضور در جمع می ترسید که از هر جمع کوچکی دوری می کرد. اما با کوشش کارکنان مرکز، نه تنها اکنون خواندن و نوشتن یادگرفته، بلکه در جمع برای بچه های گروه شعر و قصه می خواند. بچه های آسمان، مسئولیت پذیری و کار گروهی را هم در آسایشگاه فشم یاد می گیرند. وقتی همه مشغول کشیدن نقاشی هستند، حامد یکی دیگر از بچه های آموزش پذیر مرکز، یک گروه 5 نفره را برای دریافت و توزیع میان وعده با خود به آشپزخانه می برد. ولیانی یاری کاردرمان می گوید: کوشش می کنیم بچه ها از گوشه گیری دور شوند. نخست آموزش های لازم را به آنها می دهیم و بعضی مانند حامد، خودشان برای همراه کردن دیگران پیشقدم می شوند. مانند یادگیری حصیربافی و رنگ آمیزی روی سفال که زمینه را برای برگزاری بازارچه فروش محصولات فراهم می نماید.

 • شما هم یاور بچه های آسمان باشید

  گروه های داوطلبی از جمله موسیقی، قصه خوانی، نقاشی و... در مقاطع مختلف سال، برای ایجاد فضایی شاد در آسایشگاه بچه های آسمان کامران فشم، سری به این مرکز می زنند تا سهمی در خدمت رسانی به بچه های آسایشگاه داشته باشند. شما هم اگر هنر و مهارت ویژه ای دارید، می توانید یاری حال بچه های آسمان باشید. همچنین فهرستی از احتیاجهای روز مددجویان مرکز از مواد غذایی، پوشاک، لوازم بهداشتی، آموزشی و... تهیه شده که می توانید پس از تماس با شماره 26521884 مرکز فشم، از احتیاجهای مرکز آگاه شده و در این کار خیر سهمی داشته باشید.

 • نذر سلامتی برای فرشتگان پاک

مرکز توانبخشی امام علی(ع) یکی دیگر از مراکزی است که به پشتوانه یاری های مردمی و همراهی خیّران دلسوز اداره می گردد. در این مرکز، 200 دختر معلول جسمی و ذهنی بالای 14 سال که هرکدام به دلایل مختلفی چون تب و تشنج، نرسیدن اکسیژن به مغز در هنگام زایمان، جهش ژنی ناشی از ازدواج فامیلی و... دچار معلولیت های جسمی و ذهنی شده اند، نگهداری می شوند. در این مرکز شبانه روزی، گروه های داوطلب با اجرای نمایش های شاد، موسیقی زنده و... شانه به شانه مربیان توانبخشی که مانند مادری فداکار، دختران مرکز را تر و خشک می نمایند، برای تقویت توانمندی های آنها دغدغه دارند. اگرچه خیّران نقش مهمی در خدمت رسانی این مرکز توانبخشی به دختران مرکز دارند، اما این فرشتگان پاک و معصوم، احتیاجمند دست نوازشی هستند که بر سرشان کشیده گردد و نگاه های مهربانی که شادی را مهمان قلب شان کند. شما هم اگر قصد دارید در این کار خیر سهیم شوید، می توانید با تلفن 02124894 مرکز توانبخشی امام علی(ع) واقع در خیابان ازگل، خیابان توانبخشی تماس بگیرید و از احتیاجهای روز مرکز، روش ارسال یاری های نقدی و غیرنقدی، شرایط برگزاری برنامه های شاد و مفرح برای مددجویان و نیز بازدید از دختران مرکز توانبخشی امام علی(ع) باخبر شوید.

 • خدمت داوطلبانه در بنیاد زینب کبری(س)

  بچه ها مرکز خیریه زینب کبری(س) که به دلایل مختلفی مانند نداشتن جای مناسب برای زندگی، تعداد زیاد فرزندان، نداشتن پدر و یا بدسرپرست بودن... به وسیله بهزیستی به این مرکز منتقل می شوند، امیدوارند با کوشش داوطلبان جوان و همراهی و دلسوزی خیّران، استعدادها و توانمندی های شان را شناخته و پرورش دهند. مؤسسه خیریه زینب کبری(س) که در زمینه نگهداری از بچه ها بی سرپرست، مادران سرپرست خانواده و دانش آموزان و دانشجویان مستعد فعال است، از الگوی شبه خانواده برای نگهداری از بچه ها بی سرپرست استفاده می نماید. شبه خانواده، کانونی است که در آن تعداد محدودی کودک با یک مربی ثابت نگهداری می شوند. آنها از بدو ورود، تا زمانی که به فرزندخواندگی پذیرفته شوند و یا به استقلال کامل برسند، در محیطی تا حد امکان نزدیک به شرایط خانواده، نگهداری می شوند. شما هم اگر علاقه مند به انجام کار خیر، مسئولیت پذیر و خلاق هستید و روحیه انجام کار تیمی را در خودتان سراغ دارید، می توانید در گروه جوانان(15 تا 35 سال) بنیاد خیریه زینب کبری(س)، عضو شوید و با مشارکت داوطلبانه، سهمی در یاری به بچه ها زیرپوشش مرکز داشته باشید. برای کسب اطلاع بیشتر از فعالیت های این مؤسسه خیریه و روش مشارکت در فعالیت های داوطلبانه آن با شماره تماس 22283361 بگیرید.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 2 آبان 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: gigablog.ir شناسه مطلب: 233

به "دیـدار با بچه های آسمـان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دیـدار با بچه های آسمـان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید